Informace o nové zákonné povinnosti - GDPR

Vážení klienti,
 
možná jste již slyšeli, že 25. května 2018 vstupuje v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů neboli GDPR platné pro celou Evropskou Unii. Nařízení nově upravuje zacházení s osobními
údaji, nahrazuje dosud platný zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
Toto Nařízení ukládá nové informační, evidenční a oznamovací povinnosti i pro Společenství vlastníků
jednotek a Bytová družstva jako zpracovatele osobních údajů.
 
Přestože půjde o nárůst administrativy a dalších povinností a hrozí nemalé pokuty, ubezpečujeme vás,
že není třeba se obávat. Společnost BYTASEN jako váš správce se na změny a povinnosti vyplývající
z této nové legislativy připravuje.
 
Pracujeme na přizpůsobení všech našich procesů tak, aby splňovaly požadavky nové legislativy.
Prvním, co od nás obdržíte, je návrh na uzavření dodatku ke stávající smlouvě, který nás zaváže
k plnění všech povinností dle GDPR v souvislosti s agendou, kterou pro vás vykonáváme.
Tím však není pokryta celá šíře zpracování osobních údajů v rámci SVJ nebo BD.
 
Členové výboru a předsedové také při své činnosti pracují s osobními údaji, a proto pracujeme i na
příručce a dokumentaci, která zajistí splnění povinností Nařízení i pro tuto část vaší agendy.
 
I když pro vás možná budou tyto řádky obtížně srozumitelné, není třeba se hlásit na drahá školení či
objednávat nákladné služby od různých poradců. Pokud bude ze strany našich klientů zájem,
uspořádáme seminář, kde se s problematikou ochrany osobních údajů v úzce specializované oblasti
SVJ a BD budete moci seznámit.
 
Další informace vám budeme dále zasílat či je můžete sledovat na našem webu.